Burse de performanță: depunerea dosarului (2—7 noiembrie)

Sigla Facultății de Informatică din IașiDosarele de solicitare a acordării unei burse de performanță pot fi depuse la secretariatul FII în perioada 2—7 noiembrie, de luni până joi, între orele 10—12.

Bursele de performanță se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al doilea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare în domeniul Computer Science – de exemplu: participarea la sesiuni științifice, publicarea de articole etc. Studentul care solicită această categorie de bursă trebuie să se găsească în primii 5% studenți din seria lui de specializare pentru studiile de licență sau master.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • curriculum vitae;
 • lucrările științifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursuri/manifestări științifice la care a participat;
 • recomandarea profesorului sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea de cercetare;
 • situația școlară (va fi oferită de către secretariatul FII).

Alte detalii sunt oferite de regulamentul de acordare a burselor (document PDF).

Solicitarea on-line a unei adeverințe RATP

Studenții interesați pot solicita eliberarea unei adeverințe RATP completând formularul Web disponibil la adresa tinyurl.com/fii-ratp.

Formularul de solicitare a unei adeverinte RATP

Datele introduse – identitate, an de studii și carte de identitate – sunt procesate în manieră confidențială. După verificarea statutului (buget/taxă), adeverința va putea fi eliberată de către secretariatul FII.

Calendarul eliberarii adeverințelor pentru abonamentele RATP în anul universitar curent este:

 • 20 octombrie—9 decembrie 2011;
 • 9 ianuarie 2012—20 ianuarie 2012;
 • 8 martie 2012—15 iunie 2012.
Publicat în FII. Etichete: , , , , , . Comentarii închise la Solicitarea on-line a unei adeverințe RATP

Burse sociale: depunerea dosarului (17—28 octombrie)

Sigla Facultății de Informatică din IașiEste disponibilă pentru consultare, ca document PDF, documentația privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2011—2012.

Cuantumul salariului de bază minim brut pe țară care se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul I al acestui an universitar a fost stabilit la suma de 670 lei/lună. Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt iunie, iulie și august 2011.

Dosarele pot fi depuse la secretariatul FII în perioada 17—28 octombrie, de luni până joi, între orele 10—12.

Publicat în FII. Etichete: , , , , . 3 Comments »

30 de locuri în tabere de vară pentru studenții la Informatică

Studenții FII pot solicita până joi, 23 iunie, un loc gratuit la mare/munte pentru una dintre taberele organizate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret – a se consulta metodologia și normele de acordare și formularul de înscriere (disponibil în format Word) ce trebuie depus la secretariat.

Sigla Facultății de Informatică din IașiFacultății noastre i-au fost alocate 30 de locuri destinate studenților înmatriculați la buget (studii de licență sau masterat) și integraliști, beneficiarii putând fi:

 • studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare;
 • studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale.

Calendarul taberelor este următorul:

 • Seria I: 13—18 iulie
 • Seria II: 19—24 iulie
 • Seria III: 25—30 iulie
 • Seria IV: 31 iulie—05 august
 • Seria V: 06—11 august
 • Seria VI: 12—17 august
 • Seria VII: 18—23 august
 • Seria VIII: 24—29 august
 • Seria IX: 30 august—04 septembrie
 • Seria X: 05—10 septembrie

Pentru alte informații, parcurgeți însemnarea oferită de situl 360° UAIC.

Distracție plăcută!

Addendum (24 iunie): Consultați lista studenților beneficiari ai unui loc în taberele de vară (document PDF). Posibilele contestații vor putea fi depuse luni, 27 iunie, 10:00—12:00, la secretariatul FII cu specificarea motivului contestației.

Addendum (4 iulie): E disponibilă lista studenților beneficiari conform locurilor alocate, pe serii, în taberele de vară (document PDF).

Publicat în FII. Etichete: , , , , , . 1 Comment »

Solicitarea on-line a unei adeverințe RATP

Începând de mâine, 27 octombrie, studenții interesați pot solicita eliberarea unei adeverințe RATP completând formularul Web disponibil la adresa tinyurl.com/fii-ratp.

Formularul de solicitare a unei adeverinte RATP

Datele introduse – identitate, an de studii și carte de identitate – sunt procesate în manieră confidențială. După verificarea statutului (buget/taxă), adeverința va putea fi eliberată de către secretariatul FII.

Publicat în FII. Etichete: , , , , , . Comentarii închise la Solicitarea on-line a unei adeverințe RATP

Tabere studențești de vară, lista solicitărilor primite

Sigla Facultății de Informatică din IașiConform metodologiei privind repartizarea locurilor în taberele studențești (document PDF), împreună cu reprezentanții studenților – Adriana Șchiopu (anul I) și Nicu Pogurschi (anul II) – și doamna secretară Lăcrămioara Leonte, am stabilit lista solicitărilor pentru obținerea unui loc alocat într-o tabără de vară (document PDF), în ordinea priorităților pe ani de studiu.

Punctajul final a fost calculat astfel:

 • 60% reprezintă punctajul academic obținut anul anterior (în cazul anului I, a fost considerat punctajul obținut pentru semestrul I);
 • 40% desemnează alte activități – e.g., concursuri, cercetare etc. – sau participare activă în manieră organizată (au fost acordate câte 100 de puncte pentru fiecare activitate în parte).

În perioada 22—30 iunie va avea loc o întâlnire cu solicitanții pentru alegerea – pe baza punctajului menționat mai sus – a uneia dintre locațiile disponibile, conform perioadei de desfășurare (aceste informații n-au fost încă transmise facultății).

Accesul la Internet din camine

Impreuna cu Alexandra Cârjan, reprezentata a ASII, am inaintat o cerere prin care solicitam Departamentului de Comunicatii Digitale (DCD) al Universitatii sa ia in consideratie, pe parcursul perioadei de suspendare a Internet-ului – datorita incalcarii repetate de catre studenti a regulamentului de utilizare –, alternativa de a se oferi totusi acces la siturile Facultatii de Informatica (www, thor, fenrir) si la portalul ASII.