Bursierii FII pe primul semestru

Sigla Facultății de Informatică din IașiConsultați listele studenților care vor beneficia de bursă în semestrul I al anului universitar curent – studii de licență și master.

Felicitări tuturor!

Eventualele contestații se pot anunța la secretariatul FII sau via poșta electronică la adresa lacra AT info.uaic.ro, până cel târziu luni, 7 noiembrie, ora 12:00.

Nu uitați de posibilitatea obținerii unei burse de performanță sau a unei mobilități Erasmus (pentru masteranzii din anul I).

Reclame

Mobilități Erasmus de studii de master pentru anul universitar 2011-2012

Sigla Facultății de Informatică din IașiProcesul de selecție este deschis studenților la master din anul I, care nu au avut posibilitatea de a participa la selecția din luna aprilie.

Mobilitățile de studii disponibile sunt la următorii parteneri academici:

Partener Mobilități
Universidad de Murcia (Spania) 2
Institut National Polytechnique de Toulouse (Franța) 2
Universite Louis Pasteur – Strasbourg (Franța) 1
Universite des Sciences et Technologie de Lille (Franța) 2
Universite Paul Verlaine Metz (Franța) 3
Ecole Normale Superieure de Cachan (Franța) 2
Universite Paris 12 – Val de Marne (Franța) 2
Suleiman Demirel University (Turcia) 2

Mobilitățile la Ecole Normale Superieure de Cachan și Universite Paris 12 — Val de Marne sunt alocate domeniului Securitatea Informației. Mobilitățile la Institut National Polytechnique de Toulouse implică, în principiu, și un stagiu la filiala Continental din Toulouse.

Criteriile de selecție, de eligibilitate și procesul de selecție sunt descrise într-un document Web specific pus la dispoziție de coordonatorul Erasmus la nivel de facultate – profesorul Vlad Rădulescu.

Termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură este 14 noiembrie.

Selecția și interviurile cu studenții candidați vor avea loc în data de marți, 15 noiembrie 2011, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Informatică. Participarea la interviu este obligatorie.

Burse de performanță: depunerea dosarului (2—7 noiembrie)

Sigla Facultății de Informatică din IașiDosarele de solicitare a acordării unei burse de performanță pot fi depuse la secretariatul FII în perioada 2—7 noiembrie, de luni până joi, între orele 10—12.

Bursele de performanță se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al doilea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare în domeniul Computer Science – de exemplu: participarea la sesiuni științifice, publicarea de articole etc. Studentul care solicită această categorie de bursă trebuie să se găsească în primii 5% studenți din seria lui de specializare pentru studiile de licență sau master.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

  • curriculum vitae;
  • lucrările științifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursuri/manifestări științifice la care a participat;
  • recomandarea profesorului sub îndrumarea căruia s-a desfășurat activitatea de cercetare;
  • situația școlară (va fi oferită de către secretariatul FII).

Alte detalii sunt oferite de regulamentul de acordare a burselor (document PDF).