Using Microsoft Academic Program 2009 (4 noiembrie, 14h, C308)

Using Microsoft Academic ProgramEchipa Microsoft Student Partners din Facultatea de Informatică prezintă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 14, în sala C308, principalele activități și teme din acest an universitar:

 • rolul și facilitățile oferite de programul Microsoft Student Partners;
 • detalii privind Imagine Cup, cea mai mare competiție de tehnologie dedicată studenților; va fi invitat Adrian Buzgar, membru al echipei Sytech, marea câștigătoare a cupei Imagine Cup 2009 – secțiunea Software Design;
 • MSDN AA/ELMS – software Microsoft gratuit și licențiat destinat tuturor studenților facultății;
 • Microsoft Students to Business – un program recent dedicat studenților în căutarea unei cariere axate pe tehnologii Microsoft;
 • agenda evenimentelor din acest semestru: planificarea lansării Windows 7, un curs de securitate și un workshop Imagine Cup pentru a sprijini participarea studenților la finala mondială a Imagine Cup 2010;
 • o prezentare tehnică privind SharePoint, utilă pentru familiarizarea interacțiunii cu portalul FII – cu un concurs cu premii surpriză.

Pentru a se asigura o gestionare cât mai bună a resurselor, studenții sunt rugați să confirme participarea la acest eveniment. Înscrierea este posibilă până pe 4 noiembrie 2009, ora 13:00.

Vă așteptăm!

Selecția pentru mobilitățile Erasmus, nivel master (termen: 13 noiembrie)

Sigla Facultății de Informatică din IașiVia Vlad Rădulescu (Coordonator Erasmus la nivel de facultate):
„A început perioada de înscriere la selecția pentru mobilitățile Erasmus, anul universitar 2009-2010, nivel master. Mobilitățile se pot desfășura la următorii parteneri, fiind indicat și numărul maxim de mobilități pentru fiecare instituție academică în parte:

Universidad de Murcia (Spania): 5
Universitat Koln (Germania): 1
Institut National Polytechnique de Toulouse (Franta): 2
Universite Louis Pasteur Strasbourg (Franta): 1
Universite des Sciences et Technologies de Lille (Franta): 1
Universite Paul Verlaine Metz (Franta): 2
Ecole Normale Superieure de Cachan (Franta): 1
Universite Paris 12 - Val de Marne (Franta): 2
University of Wolverhampton (Marea Britanie): 2

Întrucât selecția la nivel de master nu se poate desfășura decât după definitivarea procesului de admitere, mobilitățile vor putea avea loc doar în cursul semestrului II.

Selecția pentru mobilitățile Erasmus se va realiza pe baza analizei dosarelor, care se pot depune până la data de 13 noiembrie, ora 14.

O parte dintre mobilități au cerințe speciale:

 • Candidații pentru mobilitatea la ENS Cachan vor susține un interviu cu comisia de selecție.
 • Similar, pentru mobilitatea la INP Toulouse, procesul de selecție prevede un interviu susținut cu profesorul Romulus Grigoraș, de la instituția în cauză.
 • Prin natura acordului bilateral, mobilitatea la University of Wolverhampton se adresează exclusiv studenților de la Masterul de Lingvistică Computațională.

Criteriile care vor fi luate în considerare în cadrul procesului de selecție sunt:

 • Media semestrelor completate până la momentul selecției (deci fără semestrul curent). In cazul celor aflați în anul I master, se va considera media de admitere.
 • Atestatul de limbă. Acesta nu este obligatoriu, dar existența sa constituie un plus. Punctajul maxim la acest criteriu este întrunit de atestatele în limbile țărilor în care vor avea loc mobilitățile, în timp ce atestatele de limbă engleză vor primi punctaj parțial.
 • Activitățile extra-didactice la care a participat candidatul:
  • activitate depusă în cadrul organizațiilor studențești – în primul rând, ASII;
  • organizare de manifestări;
  • participare la concursuri studențești;
  • participare la cercuri studențești;
  • altele.

  In general, vor fi apreciate cu prioritate activitățile desfășurate în cadrul sau în folosul Facultății de Informatică.

 • Activitatea științifică: articole publicate.

Studenții interesați să candideze pentru o mobilitate vor depune dosarul de candidatură la coordonatorul Erasmus al Facultății de Informatică. Dosarul va conține următoarele documente:

 • CV
 • Scrisoare de motivație, care să precizeze motivele pentru care candidatul dorește să efectueze o mobilitate la partenerul propus.
 • Planul de studii propus a fi urmat la universitatea partener.
 • Atestat de cunoaștere a limbii, pentru limba țării în care se propune mobilitatea sau eventual limba engleză. In cazul în care candidatul nu are un asemenea atestat, scrisoarea de motivație pentru partenerul respectiv va fi redactată în limba țării în cauză (sau, dacă nu este posibil, în limba engleză).
 • Alte documente care să ateste activitatea științifică, activitatea în organizații studențești sau alte activități de interes desfășurate de candidat. Aceste documente pot proveni de la organizația studențească, profesorul organizator etc. și sunt obligatorii pentru ca respectivele activități să fie luate în considerare.

Un candidat poate concura pentru mai multe mobilități, dar poate fi selecționat pentru una singură. Pentru fiecare partener trebuie să existe câte o scrisoare de motivație, un plan de studii și, eventual, un atestat de limbă; de asemenea, trebuie precizată ordinea preferințelor candidatului în ceea ce privește partenerii propuși.”